آستر و پرایمرها

پرایمر Saif Dur 700

Micro primer white

مشخصات فنی آستر Micro primer white

محل اجرا : کلیه فضاهای داخلی و نما

رقیق کردن :  10 الی 15 درصد با آب

بسته‌بندی : 5 ، 12.5 ، 20 ،25 کیلوگرم

کیلوگرم در متر مربع :   5.5 الی 6.5 متر مربع

ابزار اجرایی : فرچه ، غلطک ، پمپ

زمان خشک شدن : ۱۵ الی 30 دقیقه

دمای مناسب اجرا : مابین 5 + درجه الی 35 + درجه

زمان مفید مصرف : دور از نور مستقیم خورشید و در جای خشک و خنک حداقل 5 + درجه در حالت بسته بودن استاندارد درب گالن به مدت ۱۸ ماه می باشد.

Micro primer Silicon

مشخصات فنی آستر Micro primer Silicon

محل اجرا : کلیه فضاهای داخلی و نما

رقیق کردن :  10 الی 15 درصد با آب

بسته‌بندی : 5 ، 12.5 ، 20 ،25 کیلوگرم

کیلوگرم در متر مربع :   5.5 الی 6.5 متر مربع

ابزار اجرایی : فرچه ، غلطک ، پمپ

زمان خشک شدن : ۱۵ الی 30 دقیقه

دمای مناسب اجرا : مابین 5 + درجه الی 35 + درجه

زمان مفید مصرف : دور از نور مستقیم خورشید و در جای خشک و خنک حداقل 5 + درجه در حالت بسته بودن استاندارد درب گالن به مدت ۱۸ ماه می باشد.

آستر زیر کار saif change

مشخصات فنی saif change

محل اجرا : آستر زیر کار رنگهای آکریلیک و دکوراتیو داخلی ، فقط جهت اجرا بر روی رنگهای روغنی و سطوح کهنه

و یا هر سطحی به غیر از گچ و سیمان و بتن

رقیق کردن :  10 الی 15 درصد آب

بسته‌بندی : 4 ، 12.5 ، 23 کیلوگرم

کیلوگرم در متر مربع :   13 الی 14 متر مربع

ابزار اجرایی : فرچه ، غلطک ، پمپ

زمان خشک شدن : خشک شدن اولیه ۱۵ دقیقه فاصله بین هر مرحله ۴ الی ۶ ساعت می باشد

دمای مناسب اجرا : مابین 5 + درجه دما الی 35 + درجه

زمان مفید مصرف : دور از نور مستقیم خورشید و در جای خشک و خنک حداقل 5 + درجه در حالت بسته بودن

استاندارد درب گالن به مدت ۱۸ ماه می باشد.

آستر Micro Primer

ویژگی آستر Micro Primer

آستر پوشش دار مناسب جهت زیرکار کلیه رنگهای دکوراتیو، آکریلیک، مولتی کالر و پلاستیک و انواع رنگهای داخلی و نما
 
با قابلیت تنفس و مقاوم سازی سطوح مختلف.

مشخصات فنی آستر میکرو پرایمر (Micro Primer)

محل اجرا : کلیه فضاهای داخلی


رقیق کردن :  10 الی 15 درصد با آب


بسته‌بندی : 5 ، 12.5 ، 25 کیلوگرم


کیلوگرم در متر مربع :   5.5 الی 6.5 متر مربع


ابزار اجرایی : فرچه ، غلطک ، پمپ


زمان خشک شدن : ۱۵ الی 30 دقیقه


دمای مناسب اجرا : مابین 5 + درجه الی 35 + درجه


زمان مفید مصرف : دور از نور مستقیم خورشید و در جای خشک و خنک حداقل 5 + درجه در حالت بسته بودن استاندارد درب گالن به مدت ۱۸ ماه می باشد.

آستر زیرکار Micro Primer Silicon

ویژگی آستر میکرو پرایمر سیلیکون Micro Primer Silicon

آستر پوشش دار سیلیکونی مناسب جهت زیرکار انواع رنگهای داخلی و نمای خارجی
 
با قابلیت تنفس و مقاوم سازی سطوح مختلف.

 

مشخصات فنی آستر Micro Primer Silicon

محل اجرا : کلیه فضاهای داخلی و نما


رقیق کردن :  10 الی 15 درصد با آب


بسته‌بندی : 5 ، 12.5 ، 25 کیلوگرم


کیلوگرم در متر مربع :   5.5 الی 6.5 متر مربع


ابزار اجرایی : فرچه ، غلطک ، پمپ


زمان خشک شدن : ۱۵ الی 30 دقیقه


دمای مناسب اجرا : مابین 5 + درجه الی 35 + درجه


زمان مفید مصرف : دور از نور مستقیم خورشید و در جای خشک و خنک حداقل 5 + درجه در حالت بسته بودن استاندارد درب گالن به مدت ۱۸ ماه می باشد.

پرایمر Saif Dur %700

ویژگی پرایمر Saif Dur %700 شرکت سایف

پرایمر زیر کار شفاف جهت مقاوم سازی و هموژن نمودن کلیه سطوح خام از قبیل گچ ، سیمان و بتون با خواص نفوذپذیری بسیار بالا ، صرفه جویی در مصرف رنگ ، افزایش سرعت اجرای رنگ ، تثبیت کننده رنگ ، قابلیت رقیق نمودن با هفت برابر آب

مشخصات فنی پرایمر Saif Dur %700

محل اجرا : کلیه فضاهای داخلی و نما


رقیق کردن :  7 برابر با آب تمیز


بسته‌بندی :  2.6 ، 7.5 کیلوگرم

کیلوگرم در متر مربع :  80 الی 90 متر مربع


ابزار اجرایی : فرچه ، غلطک


زمان خشک شدن : 15 الی 30 دقیقه


دمای مناسب اجرا : مابین 5 + درجه الی 35 + درجه


زمان مفید مصرف : دور از نور مستقیم خورشید و در جای خشک و خنک حداقل 5 + درجه در حالت بسته بندی بودن استاندارد درب گالن به مدت ۱۸ ماه می باشد.

آستر زیر کار پوشش دار Micro Base Silicon

ویژگی آستر Micro Base Silicon شرکت سایف

آستر پوشش دار بر پایه کوپلیمر رزین، سیلیکونی ، مناسب جهت زیر کار کلیه رنگ های داخلی و نمای خارجی و زیر کار رنگ های دکوراتیو و مولتی

با قابلیت تنفس و نفوذپذیری و مقاوم سازی سطوح نو و کهنه

مشخصات فنی آستر Micro Base Silicon

محل اجرا : کلیه فضاهای داخلی و نما


رقیق کردن :  10 الی 15 درصد با آب


بسته‌بندی : 5 ، 12.5 ، 25 کیلوگرم


کیلوگرم در متر مربع :   12 الی 13 متر مربع


ابزار اجرایی : فرچه ، غلطک ، پمپ


زمان خشک شدن : ۱۵ الی 30 دقیقه


دمای مناسب اجرا : مابین 5 + درجه الی 35 + درجه


زمان مفید مصرف : دور از نور مستقیم خورشید و در جای خشک و خنک حداقل 5 + درجه در حالت بسته بودن استاندارد درب گالن به مدت ۱۸ ماه می باشد.