Micro primer Silicon

مشخصات فنی آستر Micro primer Silicon

محل اجرا : کلیه فضاهای داخلی و نما

رقیق کردن :  10 الی 15 درصد با آب

بسته‌بندی : 5 ، 12.5 ، 20 ،25 کیلوگرم

کیلوگرم در متر مربع :   5.5 الی 6.5 متر مربع

ابزار اجرایی : فرچه ، غلطک ، پمپ

زمان خشک شدن : ۱۵ الی 30 دقیقه

دمای مناسب اجرا : مابین 5 + درجه الی 35 + درجه

زمان مفید مصرف : دور از نور مستقیم خورشید و در جای خشک و خنک حداقل 5 + درجه در حالت بسته بودن استاندارد درب گالن به مدت ۱۸ ماه می باشد.